Sök på beskrivningen för Svea och Göta hovrätt samt Skånska Generalguvernementskansliets volymer hos Arkiv Digital

För volymerna för de renoverade domböckerna och domböckerna i Skånska generalguvernementskansliet kan man för närvarande hos ArkivDigital ej söka fram en volym efter den härad som man önskar läsa. Detta verktyg söker fram volymer baserat på dess informationstext, vilket vanligen innehåller just häradets namn. Prova t.ex. söka på 'sunnerbo' för att list alla renoverade domböcker för Sunnerbo härad i Kronobergs län.

OBS! Det kan finnas volymer som innehåller alla härader inom länet. Dessa visas inte i sökresultatet om du söker på en specifik härad!